Facepage
CÁC GÓI KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG
Kỹ thuật điều dưỡng

CÁC GÓI KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG

Xem chi tiết
Chăm sóc tận tâm, giảm thiểu đau đớn, rủi ro cho bệnh nhân giúp xử trí nhanh chóng các tình huống có thể phát sinh.
Chăm sóc giảm đau

Chăm sóc tận tâm, giảm thiểu đau đớn, rủi ro cho bệnh nhân giúp xử trí nhanh chóng các tình huống có thể phát sinh.

Xem chi tiết
Do các điều dưỡng tốt nghiệp từ các trường y trên toàn quốc, có chứng nhận ‘Thực hành lâm sàng của bệnh viện Chợ Rẫy’ từ loại khá trở lên hoặc có chứng chỉ hành nghề của điều dưỡng.
Chăm sóc người già

Do các điều dưỡng tốt nghiệp từ các trường y trên toàn quốc, có chứng nhận ‘Thực hành lâm sàng của bệnh viện Chợ Rẫy’ từ loại khá trở lên hoặc có chứng chỉ hành nghề của điều dưỡng.

Xem chi tiết
Top